LED’s meet Renske!

Dit is Renske Veenstra, vierdejaars studente Ondernemerschap & Retail Management aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Renske is bezig met een afstudeeropdracht voor Light4U. Helaas heeft het onderzoek, door de coronacrisis, tijdelijk stil gelegen. Light4U wil Renske helpen dit jaar toch af te studeren. Daarbij hebben we de hulp van onze relaties nodig!

Het onderzoek.

Graag willen wij onze relaties, wanneer dat nodig is, op elk moment van de juiste informatie voorzien. Maar wat is de juiste informatie? Wat heb jij als relatie nodig? Renske gaat dit voor ons uitzoeken. Door het invullen van een enquête, die je binnenkort kunt verwachten, help je Renske een stapje dichterbij haar diploma te komen. ‘Together we win!’

Renske: “Ik ben super blij met deze opdracht. Ik krijg goed zicht op de bedrijfsprocessen en vind het een uitdaging om straks advies te mogen geven aan Light4U. Advies over het vormgeven, inrichten en inzetten van de website, brochure en andere kanalen. En dit alles geheel naar de behoefte van de klant van Light4U. Hoe kom ik hier het snelste achter? Door het ze zelf te vragen! Binnenkort kun je, als relatie van Light4U, een korte vragenlijst van mij verwachten. Je zou me enorm helpen om deze in te vullen.” 

Succes Renske! Wij helpen je en alvast dank aan al onze relaties die ook willen meewerken aan dit onderzoek.

Blogs.

We keep everything really clean. You have to have a feeling for that.
If you have ever visited our building in Joure, you…
It will remain warm this fall.
After a summer to remember, today is finally the day:…
Office lighting, smart with DALI.
Creating a perfectly balanced workspace. This is what Varex Imaging…

LED’s meet Renske!

We would like to introduce to you: Renske Veenstra, a fourth-year student in Entrepreneurship & Retail Management at Hanze University of Applied Sciences in Groningen. Renske is working on her thesis for Light4U. Unfortunately, due to the corona crisis, her research was temporarily suspended. Light4U wants to help Renske graduate this year and we really need the help of our partners for this!

The research.

It’s our aim to be able at all times to send our business contacts relevant information, when necessary. But what is relevant information? What are your needs as a business contact? This is something Renske will figure out for us. By completing a survey, which you can expect to receive shortly, you help Renske get a step closer to her bachelor degree. ‘Together we win!’

Renske: “I’m really happy with this assignment. I get a good overview of the business processes and have the challenge of advising Light4U in the future. Advice on the design, layout and deployment of the website, brochure and other communication channels. And everything has to be tailored to the needs of Light4U’s customers. What’s the quickest way of doing this? By asking them directly! As a partner of Light4U, you can expect to receive a short questionnaire from me in the near future. It will help me enormously if you could fill it out.” 

We wish Renske every success! We are happy to help, and thank in advance all of our partners who are also willing to take part in this study.

 

Blogs.

We keep everything really clean. You have to have a feeling for that.
If you have ever visited our building in Joure, you…
It will remain warm this fall.
After a summer to remember, today is finally the day:…
Office lighting, smart with DALI.
Creating a perfectly balanced workspace. This is what Varex Imaging…